Velkommen til Grundejerforeningen Åhavens hjemmeside

Vi har her samlet alle relevante informationer indenfor grundejerforeningens område, således at du kan finde svar på flest mulige af de spørgsmål, du måtte have om det at bo i Åhaven – om muligheder, beslutninger og regler. Altså det, vi som beboere er fælles om, og som medvirker til, at vi alle kan finde trivsel og glæde ved at bo i Åhaven.

Rammerne findes helt overordnet i grundejerforeningens vedtægter og i grundejerforeningens ordensreglement.
Grundejerforeningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for boligejerne i Åhaven. Herunder at forestå drift, ren- og vedligeholdelse samt fornyelse af udenomsarealerne, eksempelvis de grønne områder, interne veje og parkeringspladser.

Du er altid velkommen til at kontakte grundejerforeningens bestyrelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen