Velkommen til Grundejerforeningen Åhavens hjemmeside

Vi har her samlet alle relevante informationer indenfor grundejerforeningens område, således at du kan finde svar på flest mulige af de spørgsmål, du måtte have om det at bo i Åhaven – om muligheder, beslutninger og regler. Altså det, vi som beboere er fælles om, og som medvirker til, at vi alle kan finde trivsel og glæde ved at bo i Åhaven.

Rammerne findes helt overordnet i grundejerforeningens vedtægter og i grundejerforeningens ordensreglement.
Grundejerforeningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for boligejerne i Åhaven. Herunder at forestå drift, ren- og vedligeholdelse samt fornyelse af udenomsarealerne, eksempelvis de grønne områder, interne veje og parkeringspladser.

Du er altid velkommen til at kontakte grundejerforeningens bestyrelse.

Nyheder

Sommerfest

Er der én eller flere ildsjæle i området, som har lyst til at arrangere en sommerfest for børn og vokse i området? Hvis ja, så tag endelig initiativ hertil og bestyrelsen vil naturligvis bakke op i det omfang, der er muligt.

læs mere

Områdets generelle udseende

Vi er alle stolte af vores flotte og dejlige bebyggelse. Desværre er der ved at ske en ophobning af ting og affald uden for folks egen matrikel, hvilket er til gene for naboer og gæster. Vi vil derfor gerne opfordre til at alle får fjernet ting/affald lige uden for...

læs mere

Børn i området

Vi har mange børn i området og har derfor prioriteret at bruge penge på dejlige legepladser og boldbaner. Boldspil er IKKE tilladt på stamveje og stikveje – heller ikke på fortovene, hvor der er mulighed for at ramme vinduer og biler. Tag derfor en snak med dine børn,...

læs mere

Hunde i området

Vi har efterhånden rigtig mange dejlige hunde i vores område. Det har desværre også betydet at vi har fået en del flere efterladenskaber i området – til gene for os alle og til trods for muligheden for gratis hundeposer!! Vi vil derfor gerne opfordre dig til at rydde...

læs mere

Hækkeklipning

Sommeren er over os og vores grønne områder står rigtig flot. Vi vil derfor gerne opfordre alle til at få klippet deres private hække hurtigst muligt jf. vores vedtægter.

læs mere

Indbrud

Vi har gennem nogle måneder været hårdt plaget af indbrud i redskabsrum og tyverier fra folks carporte. Især cykler har vist sig at være særdeles udsatte. Tyverierne er sket primært om natten – dog både i hverdage og weekender. Vi opfordrer derfor alle til at holde...

læs mere

Asfaltarbejde

Asfaltarbejdet, som oprindeligt blev planlagt i 2017 er nu godt i gang. Vi har fået et rigtig godt tilbud og vil få udbedret alle større skader. I forbindelse med arbejdet vil alle veje og parkeringspladser blive fejet.

læs mere

Affaldssortering (rækkehusene)

Der har gennem længere tid været kontakt med hhv. Vestforbrændingen og kommunen omkring forskellige løsninger i forbindelse med at kommunen har vedtaget at vi alle skal til at sortere vores affald. Der har nu været afholdt møde med en repræsentant fra Vestforbrænding,...

læs mere