Velkommen til Grundejerforeningen Åhavens hjemmeside

Vi har her samlet alle relevante informationer indenfor grundejerforeningens område, således at du kan finde svar på flest mulige af de spørgsmål, du måtte have om det at bo i Åhaven – om muligheder, beslutninger og regler. Altså det, vi som beboere er fælles om, og som medvirker til, at vi alle kan finde trivsel og glæde ved at bo i Åhaven.

Rammerne findes helt overordnet i grundejerforeningens vedtægter og i grundejerforeningens ordensreglement.
Grundejerforeningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for boligejerne i Åhaven. Herunder at forestå drift, ren- og vedligeholdelse samt fornyelse af udenomsarealerne, eksempelvis de grønne områder, interne veje og parkeringspladser.

Du er altid velkommen til at kontakte grundejerforeningens bestyrelse.

Nyheder

Generalforsamling 2020

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling, der er planlagt til den 20. april 2020, udsættes indtil videre på grund af Corona-krisen. Indkaldelse vil blive udsendt senere.

læs mere

Nye parkeringsregler i Strandhaven

Grundejerforeningen Åhavens bestyrelse har været i dialog med Vallensbæk Kommune og Politiet om behovet for at indføre supplerende parkerings-restriktioner i Grundejerforeningens område. Baggrunden er, at Grundejerforeningen...

læs mere

Opstart af Affaldssortering (rækkehusene)

Vestforbrænding har opstillet følgende plan for opstarten af den nye affaldssorteringsordning for rækkehusene: Fra mandag den 29. januar 2018 må de nye affaldsbeholdere til mad- og restaffald tages i brug. Torsdag den 1. februar...

læs mere

Hunde

Bestyrelsen har modtagen en del henvendelser fra beboere, som klager over hundeefterladenskaber i vores område. Vi henstiller derfor endnu engang til at alle hundeejer samler efterladenskaberne op. Der gøres opmærksom på, at der...

læs mere

Letbanen

Letbaneprojektet er pt. Ikke endeligt godkendt, så det er endnu uvist, hvornår et eventuelt byggeri vil starte op. Det er pt. forventningen at arbejdet vil foregår i en periode på mellem 12 til 18 måneder. Det forventes, at Grundejerforeningens træer langs Ringvejen...

læs mere

Affaldssortering (rækkehusene)

Den endelige aftale omkring den fremtidige affaldssortering i rækkehusene er nu faldet på plads. Rækkehusene få erstattet den nuværende container ude foran det enkelte rækkehus med en ny, som er opdelt i to sektioner til hhv. madaffald og restaffald. Beboerne kan...

læs mere

Sommerfest

Er der én eller flere ildsjæle i området, som har lyst til at arrangere en sommerfest for børn og vokse i området? Hvis ja, så tag endelig initiativ hertil og bestyrelsen vil naturligvis bakke op i det omfang, der er muligt.

læs mere