Markiser

Opsætning af markiser er som udgangspunkt ikke tilladt.

Generalforsamlingen vedtog dog på den ordinære generalforsamling i april 2009 og efterfølgende ekstraordinære generalforsamling i maj 2009 at ændre vedtægterne så det nu er muligt for rækkehusejerne at opsætte en markise magen til den der var i tilvalgsmaterialet fra Sjælsø ved opførelsen af husene og som flere rækkehusejere havde benyttet sig af. Herved stilles alle ejere af rækkehuse lige.

Markisen har alu-kasse og hvid dug og er af mærket Brustor (model B-25).

Markisen kan bl.a. købes hos:
Deres Boligmiljø – botex
Havnegade 22 D, Servicegaden
3600 Frederikssund
Hjemmeside