Paraboler og lign.

Det er i henholdt til vedtægterne ikke tilladt at opsætte paraboler eller lignende. (udendørsantenner)

TV-kanaler må i stedet modtages igennem andre leveringsveje, eksempelvis kabeltv, fibernet eller internet.