Hegn

Opsætning af alle typer hegn er ikke tilladt.

Det er dog bestyrelsens vurdering, at et grønt trådhegn på tynde stolper i hækkens højde (dog max. 1 meter, hvis hækken er lavere) ikke er en ændring af bebyggelsens udseende og karakter, forudsat at hegnet placeres på indersiden af hækken.

Såfremt en bedre afskærmning af terassen ønskes, er man velkommen til at plante en større bøgehæk (grøn).