Affald

Der findes affaldskuber og molokker flere steder på Grundejerforeningen Åhavens matrikler, ligesom der i kælderen under Åsvinget også findes mulighed for sortering af affald.

Reglerne for, hvordan affaldet skal håndteres og sorteres findes på Vestforbrændingens hjemmeside.

Her kan du også tilmelde dig en sms-service, så du ved, hvornår der hentes mad-/restaffald, storskrald og haveaffald.