Parkering og hastighed

Parkering: 

Parkering på Grundejerforeningens område sker på eget ansvar og er underlagt p-kontrol efter privatretslige regler. 

Der må kun parkeres inden for afmærkede p-pladser på Åsvinget og Strandhaven og altså ikke langs etageejendommens facade, på stikvejene til rækkehusene, på vendepladserne eller i bedene mellem parkeringspladserne. Parkeringsreglerne gælder alle ugens dage og hele døgnet rundt. 

At parkering skal ske inden for de afmærkede p-båse betyder, at et køretøjs karosseri ikke må rage ud over de afmærkede pladser, f.eks. ind over fortovsfliserne eller ud over asfalten på kørebanen. Der må heller ikke parkeres ind over afmærkningen mellem to p-båse. Da p-pladserne har en længde på ca. 5,00 meter, skal især de store biler parkeres meget præcist inden for de afmærkede pladser. 

Det er ikke tilladt at parkere campingvogne, trailere eller uindregistrerede køretøjer. Det er heller ikke tilladt at henstille køretøjer eller andet materiel på over 3.500 kg. 

Af- og pålæsning er tilladt i op til 15 minutter, forudsat der er ærinde ved bilen mindst hvert 5. minut. 

Omkostninger ved fjernelse af ulovligt parkerede køretøjer påhviler køretøjets ejer.

Der er herudover forskellige p-restriktioner for Strandhaven og Åsvinget:

 

Strandhaven med tilhørende stikveje (#9008)

 

 • Al parkering af biler med gule eller hvidgule nummerplader (papegøjeplader) på Strandhaven (Stamvejen) og tilhørende stikveje skal ske på de særlige p-pladser, der er forbeholdt sådanne biler.
 • På højre side af Stamvejen – ud for virksomheden Cytiva – er der etableret i alt 10 p-pladser. Højeste tilladte længde på disse p-pladser er 5,50 meter.
 • På venstre side af Stamvejen – for enden af blokken nr. 129–155 – er der etableret i alt 4 p-pladser. Højeste tilladte længde på disse p-pladser er 5,00 meter.
 • Parkering af biler med gule eller hvidgule nummerplader er kun tilladt på disse p-pladser i op til 5 timer i tidsrummet 07:00–17:00 med gyldig og korrekt indstillet p-skive. Parkering derudover er kun tilladt med gyldig p-licens udstedt af Grundejerforeningen
 • Parkeringslicens til biler med gule eller hvidgule nummerplader kan ansøges ved at kontakte Grundejerforeningen via mail til info@grundejerforeningenaahaven.dk  

Åsvinget (#9007)

 • Parkering for gæster er tilladt i op til 5 timer med gyldig og korrekt indstillet p-skive.
 • Parkering derudover er kun tilladt med gyldig beboer p-licens til Åsvinget (#9007).
 • Parkering af biler med gule eller hvidgule nummerplader er kun tilladt i tidsrummet 07:00-17:00.
 • Beboerlicens kan opnås til ét køretøj pr. lejlighed af beboere med adresse på Åsvinget 4-26.
  Beboerlicensen opnås ved at tilmelde sin bils nummerplade til Q-Park:
  • Mail sendes til ps@q-park.dk; skriv”9007” i emnefeltet.
  • Oplys navn, adresse og bilens registreringsnummer.
 • Q-Park kan også kontaktes på tlf. 70 25 72 12 – tast 5 – alle hverdage kl. 09:00-15:00. Oplys, at det er vedrørende plads ”9007”.

 

Overtrædelse af p-reglerne kan medføre et kontrolgebyr for hvert døgn overtrædelsen varer.

 

Hastighed:

Vejstrukturen i Åhaven består af en Stamvej og en række stikveje, herunder Åsvinget. På Stamvejen må der maksimalt køres 30 km/timen, hvilket fremgår af skilte ved indkørslen til området. 

Alle stikveje i Åhaven, herunder Åsvinget, har status som opholds- og legeområde, hvilket fremgår af skiltningen ved indkørslen til vejene. Det betyder, at biler har adgang, men det skal ske med stor agtpågivenhed overfor legende børn, gående og cyklende. Kørsel skal ske med meget lav hastighed max. 15 km/timen. Der må kun parkeres inden for de afmærkede parkeringspladser. 

Opholds- og legeområder er anlagt i medfør af færdselsloven. Tavlen angiver bl.a. at det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde, at kørsel i området kun må ske med meget lav hastighed (under 15 km/t), at de kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående, og at parkering i opholds- og legeområder ikke må ske uden for de særligt afmærkede pladser.