Farligt affald

Farligt affald skal afleveres på Brøndby Genbrugsstation, Sydgårdsvej 21, 2605 Brøndby eller til Miljøbilen der holder ved hovedbiblioteket på Vallensbæk Stationstorv den anden lørdag i hver måned fra kl. 9.30 – 11.00.

Farligt affald omfatter f.eks. Batterier og akkumulatorer, Bekæmpelsesmidler, Fotovæsker, Frostvæsker, Lysstofrør og lavenergipærer, Maling og lak af alle typer, Olie og petroleum, Opløsningsmidler, Plantegødning, Rengøringsmidler, Spraydåser, Syrer og baser.