Nyt fra Grundejerforeningen Åhaven

Sortering af affald i Strandhaven Vi får løbende kommentarer fra beboere til sortering af affald i Strandhaven. Bestyrelsen følger løbende op affaldssorteringen i samarbejde med Vestforbrændingen.Senest har vi i bestyrelsen modtaget bemærkninger fra beboere om, at der...

Generalforsamling 2023

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes mandag den 24. April 2023 kl. 19:00 i salen på Korsagergård, Vejlegårdsvej...

Generalforsamling 2022

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes mandag den 24 April 2023 kl. 19:00 i salen på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625...

Generalforsamling 2021

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes mandag den 31. maj 2021 kl. 19:00 i salen på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121, 2625 Vallensbæk BEMÆRK: Covid-19 pandemien og de tilhørende restriktioner er stadig over os, selv om mange allerede er blevet...

Hjertestarter

Hjertestarter i Grundejerforeningen Åhaven   Der er opsat en hjertestarter på Stamvejen ud for gavlen på rækkehuset med adressen Strandhaven 61. Fra bestyrelsens side håber vi ikke, at der nogensinde bliver brug for den, men skulle behovet opstå i vores...

Aflysning generalforsamling

AFLYSNING af den ordinære generalforsamling mandag den 28. september 2020. Som led i de udvidede Corona restriktioner har Vallensbæk Kommune lukket for alle arrangementer på Korsagergård, foreløbig frem til den 1. oktober 2020. Den indkaldte generalforsamling er...

Information vedr. generalforsamlingen

General forsamling BEMÆRK: På grund af Corona restriktioner kan det blive nødvendigt at aflyse generalforsamlingen med kort varsel. En eventuel aflysning vil blive annonceret her på hjemmesiden. Vi opfordrer til, at der til generalforsamlingen kun møder én person op...