Snerydning og saltning

Grundejerforeningen har indgået en aftale om saltning og snerydning i vintersæsonen.

Alle veje saltes og sneryddes. Herudover sneryddes og saltes de to fortov langs stamvejen og foran indgangspartierne til alle etageejendommens opgange, de to brostensbelagte stier fra Åsvinget til Søndre Ringvej og foran indgangen til Miljøstationen. Der sneryddes desuden for enden af stikvejene mod etageejendommen, så der er adgang til stien på grønningen.

Områdets grusstier saltes eller sneryddes ikke.