Træfældningspolitik

1. Denne træfældningspolitik er udarbejdet af Grundejerforeningen Åhaven’s bestyrelse og vedtaget på bestyrelsesmødet den 30-11-2017.

2. Træfældningspolitikken er gældende for hele Grundejerforeningens område, indtil en ny politik er vedtaget af bestyrelsen.

3. Generelt anses høje og velvoksne træer for at være en pryd for området og det tilstræbes, at alle træer på området for lov at udvikle sig og bevares.

4. Den generelle politik er, at der ikke foretages beskæring eller fældning af sunde træer, hvis årsagen alene er: Manglende udsigt eller skygge på grunden eller nedfaldne blade, kviste og frugter på hustage, belægninger, i haver eller træernes afsondring af saft eller harpiks.

5. Undtaget herfra er ved forhold som af grundejerforeningens bestyrelse vurderes at være til væsentlig gene eller fare for en grundejers ejendom og sikkerhed.

6. Beskæring af træer skal foretages efter faglig vurdering og af professionel udøver. Det skal i den forbindelse sikres, at helhedsindtrykket bevares.

7. Hvis et træ grundet sygdom må fældes, skal der ske genplantning af et træ af tilsvarende art.

8. Bestyrelsen træffer den endelige beslutning om enhver ændring af områdets træbevoksning.

9. Hvis der øves hærværk eller selvtægt på Grundejerforeningens træer vil der blive fremsat krav om erstatning.

Vallensbæk str. den 30. november 2017.