Generelt

Det fremgår af grundejerforeningens vedtægter, at den enkelte boligejer ikke er berettiget til at foretage ændringer af boligens udvendige udseende og karakter, herunder ændringer af farver, etablering af udestuer, opsætning af paraboler eller lignende, samt ved nogen form for oplagring i de tilhørende haver, terrasser eller altaner.

Enhver ændring af bebyggelsens udseende og karakter kan alene ske efter forudgående beslutning på generalforsamlingen og godkendelse af Vallensbæk Kommune.

Den enkelte beboer er pligtig at sørge for, at boligen samt eventuel tilhørende have altid fremstår velvedligeholdt.