Bøgehæk

Omkring alle haver i rækkehusene og omkring haverne til stuelejlighederne er der plantet bøgehæk.

Hækken skal fremstå velvedligeholdt og må ikke vokse ud over vejarealerne eller de grønne områder. Bøgehækken skal være klippet lige og må maksimalt tage en højde af 1,80 meter.

Der må ikke plantes andre typer hæk end bøgehæk (grøn). Men der må gerne plantes en større bøgehæk.